ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวร่มฉัตร พ่วงฉ่ำ (ออม) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มจธ. ได้รับ "ทุนการศึกษาโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564"


2021-08-02

#KMUTT #ENV #ENVKMUTT#Environment #Environmental#Engineering#EnvironmentalEngineering #สิ่งแวดล้อม#วิศวกรรม #วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม #มจธ#พระจอมเกล้าธนบุรี #บางมด