ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.ทรงเกียรติ ภัทรปัทมาวงศ์ (Assoc.Prof.Dr.Songkeart Phattarapattamawong) และ ดร.ไตรรัตน์ เมืองทองอ่อน (Dr.Trairat Muangthong-on) อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ "ทุนวิจัยมูลนิธิกระจกอาซาฮีและมหาวิทยาลัยเทคโนโลย


2021-08-24

#AsahiGlass #AsahiGlassFoundation#ENV #KMUTT #ENVKMUTT#Environment#Environmental#Engineering#EnvironmentalEngineering #สิ่งแวดล้อม#วิศวกรรม #วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม#มจธ#พระจอมเกล้าธนบุรี #บางมด