ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐพล ทะยอมใหม่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มจธ. ได้รับ "ทุนการศึกษา Siam Chemical Industry Memorial Fund ประจำปี พ.ศ. 2564"


2021-08-18

#KMUTT #ENV #ENVKMUTT#Environment #Environmental#Engineering#EnvironmentalEngineering #สิ่งแวดล้อม#วิศวกรรม #วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม #มจธ #พระจอมเกล้าธนบุรี#บางมด